چند ماهی هست که لیمو عمانی نیاز دارم و چون از تمیزکردنش بدم میاد نخریدیم( هنوز با همون یکم که هست سر میکنم)

ولی الان که یه عالمه لیمو عمانی بهم دادن که برای نذری تمیز کنم، با چه شوقی تمیز میکنم...


برای امام حسین همه چی فرق میکنه...

التماس دعا