صبح زود، قدم زنان به سمت کلاس، کوچه و خیابان، بچه های کوله به پشت، لبخند من، غر غر بچه ها

😁


پ.ن: قبلا ما مدرسه می رفتیم تا هفته دوم مهر پر می کشیدیم تا مدرسه؛ این نسل از روز اول قیافه هاشون گرفته😂😐