نوبت دندون پزشکی داشتم فکر میکردم باید یکی دو تا از دندون های آسیاب امُ عصب کشی کنم چون پُر شده بود قبلا ولی هنوز وقتی چیزی میخورم درد میگیره. القصه رفتم پیش دکتر و گفتم فکر کنم عصب کشی بخواد. جوری با آرامش با من حرف زد و قانعم کرد عصب کشی برای من لزومی نداره حاضرم تا آخر عمرم این درد خفیف رو تحمل کنم:")) هنوزم یاد استرس قبل از دکتر رفتن ُ یادم میاد حالم گرفته میشه =))
ولی منشی اش از دسنش می نالید 😶میگفت هر چی عقده داره از هر جا ناراحته سر من خالی میکنه😶😶😶
خلاصه خدا یا دکتر لازمتون نکنه یا اگه کرد دکتر خوب بهتون ببخشه🤣


پ.ن: با توجه به عنوان میدونید متوجه بشید که من چقدر فیلسوفانه به قضایا نگاه میکنم =))