قراره برای ناهار، پدر شوهر و مادرشوهر پیش ما باشن. دیروز مرغ نیمه گالانتینه شده رو توی مواد خوابوندم و الان ساعت:۱۰ ۷ صبح باید برم مواد داخل شکم مرغ رو حاضر کنم و مرغ رو بذارم توی فر. دفعه دومه میخوام این غذا رو بپزم دفعه اول پارسال بود یادم نیست چطور پختم 🤔

نتیجه مرغ امروز رو بعدا اعلام میکنم😉