جای همگی خالی دیروز مرغ شکم پر عالی شد. ژله و سالاد و شربت و همه چی خوب بود. هنرمند کی بودم کشف نشده بودم؟😁


عصر هم من هی گفتم بریم مرکز خرید بقیه مخالفت کردند. میخواستن بلال بخورن رفتیم پارک. اونجا بچه ها حسابی بازی کردند و ما هم به تماشا و گپ و گفت. وسط کار هم یه طوفانی شد  اما ما روی باد و خاک و طوفان رو سیاه کردیم و نشستیم😐😁


شب یه خانواده که آش پختن برای ما هم آش آوردند که بسیار چسبید. 

پ.ن: چند روزه ایرانسل بهم جایزه نداده. مطمئنم شما چشمم زدید😑

پ.ن تر: این اینستاگرامی هایی که فقط از روزمرگی ها و خرج های اضافی زندگی عکس می ذارن و همه چی زندگی شون رو با آب و تاب و کلی انرژی مثبت تعریف میکنند رو چگونه ارزیابی میکنید؟


پ.ن تر تر: 

فقرا حال مارو بهم میزنن،

چون اونا "ما" هستن،

عاری از توهماتمون...

نشون میدن که بدون لباسهای گرانبهامون چطور میشیم،

بدون عطرهامون چه بویی میدیم...

📽 GoT series