چرا وقتی لباسی زیر بقیه لباس ها بمونه چروک میشه ولی وقتی همون لباس رو میذاریم روی بقیه لباس ها صاف نمیشه؟ -_-