رفقای تهرانی، فردا اگه میتونید وقت خالی کنید همو ببینیم. 

یه ای دی تلگرام یا شماره بدید با هم هماهنگ بشیم :)