یه پیج اینستاگرام برای ستاره درست کرده بودم که فقط یه عکس ازش گذاشته بودم. 

به هیچکس هم نگفتم

امروز پاکش کردم. گفتم شاید یه کانال بزنم

ولی احتمالا اونم نمیزنم. 

خوشم نمیاد زندگیم و بریزم کف مجازی :/