اصلا عاشقتونم که پست قبل از قبلی که انرژی مثبت بود و همه اش کپی پیست شده بود ۳۰ و خرده ای کامنت و تعدادی لایک داشت، و پست قبلی که روزانه نویسی بود و خودم نوشته بودم هیچ :|  :))

چرا واقعا؟