بچه ها، خواهش میکنم برای آلاء عزیزم دعا کنید. دچار بیماری سختی شده.

لطفا براش حمد شفا بخونید و هر آنقدر ممکنه دعا کنید بیاد خبر خوب بهمون بده. به لطف و رحمت خدا ....