از امروز هرکی ازت پرسید حالت چطوره ؟ 

بگو عاااالی ام!


عالیم یعنی فرمان به کاینات, به زمین و زمان به همه ی دنیا به همه ی فرشته های عالم ... 


که ای خدا،ای آسمون،ای زمین،حال من باید عالی باشه ...

حتی اگه بد بد بدم هستی بگو عالیم ...


عالیم دروغ به خود نیست،عالیه فریب 

نیست، این یعنی چند ثانیه بعدش عالی می شی...


با قدرت،مثبت اندیش باش ...

قانون اندیشه ها یک قانون بسیار بسیار قدرتمنده ... 

فکر ما زندگی ما رو تغییر میده ...


 فکر های خوب و مثبت کنید ...

نترسید! از همین امروز شروع کنید...